دیدار هیأت رهبری کمیسیون دسترسی به اطلاعات با والی ولایت هرات

Anonymous (not verified)
Mon, Sep 14 2020 8:28 AM
aic

محترمه نجیبه مرام معاون و محترمه زهرا موسوی عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات با محترم سید عبدالوحید زاهد قتالی والی ولایت هرات، در مورد همکاری های مشترک در زمینه تأمین حق دسترسی به اطلاعات دیدار و گفتگو نمودند.

در این دیدار محترمه نجیبه مرام ضمن معرفی مختصر کمیسیون دسترسی به اطلاعات؛ هدف از سفر به ولایت هرات را هماهنگی و همکاری در زمینه تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات به منظور تأمین حق دسترسی مردم به اطلاعات موجود در ادارات محلی یاد نمود و گفت: " دسترسی به اطلاعات نه تنها صرف برای خبرنگاران بوده بلکه از حقوق اساسی و بشری تمام اتباع افغانستان است و تأمین حق دسترسی به اطلاعات از ملزومات نظام دموکراتیک و حکومت داری خوب است". بر این اساس کمیسیون دسترسی به اطلاعات باور دارد با تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات دستیابی به حکومت داری خوب ممکن است.aic

معاون کمیسیون دسترسی به اطلاعات از والی هرات خواست تا در جهت تسهیل روند اطلاع رسانی به مردم و براساس پیش بینی قانون دسترسی به اطلاعات در تمام ادارات محلی مرجع مسئول اطلاع رسانی ایجاد شود و زمینه دسترسی آسان مردم به مرجع اطلاع رسانی فراهم گردد.

در ادامه خانم مرام، از ایجاد سیستم آنلاین دسترسی به اطلاعات خبر داده و افزود: ایجاد این سیستم، دسترسی شهروندان به طلاعات را سرعت بخشیده و در هرمکان و زمان مردم می توانند به شکل آنلاین از ادارات مربوطه اطلاعات مورد نیاز خویش را تقاضا نمایند.

سپس محترمه زهرا موسوی، ضمن تأکید بر تأمین حق دسترسی به اطلاعات و ایجاد مرجع اطلاع رسانی در ادارات محلی، گفت: " دسترسی به اطلاعات از حقوق اساسی مردم بوده و تأمین آن از سوی ادارات برمبنای قانون دسترسی به اطلاعات یک مکلفیت است". از این جهت نشر پیشگرانه یی اطلاعات بر اساس ماده پانزده هم قانون دسترسی به اطلاعات، از طریق ابزار های رسانه ای؛ گامی مهم و عملی در تقویت و ترویج فرهنگ اطلاع رسانی است که مطابق این ماده، ادارات مکلف گردیده از تمام فعالیت ها و اجراآت خویش به صورت ربعوار و سالانه به مرم گزارش دهند.

خانم موسوی افزود: گامی اساسی دیگر در زمینه تأمین حق دسترسی شهروندان به اطلاعات دیجیتال سازی و مدیریت الکترونیکی اسناد و اطلاعات موجود در ادارات است. که می توانند کمک نماید روند دسترسی به اطلاعات به صورت دقیق و سریع آن صورت گیرد. وی، همچنان تصریح نمود؛ که ایجاد سیستم آنلاین دسترسی به اطلاعات از سوی کمیسیون دسترسی به اطلاعات نمونه از گامی عملی در این خصوص می باشد که از طریق این سیستم مردم می توانند به شکل آنلاین هم تقاضای اطلاعات نمایند و هم شکایات خویش را ثبت نمایند همچنان کمیسیون از طریق این سیستم به صورت همه جانبه از روند تقاضا و ارایه اطلاعات نظارت می نماید و به شکایت ها نیز از طریق این سیستم رسیدگی می شود.

در اخیر محترم سید عبدالوحید زاهد قتالی، ضمن خوش آمد گویی هیأت رهبری کمیسیون دسترسی به اطلاعات، روی اهمیت دسترسی به اطلاعات صحبت نموده و اظهار داشت وی، از حامیان روند اطلاع رسانی و پاسخگویی به مردم بوده و در خصوص تأمین حق دسترسی به اطلاعات تلاش نموده است مکانیزم دسترسی به اطلاعات را در ولایت تقویت بخشد. وی تصریح نمود؛ در گذشته فرهنگ محرمیت در ادارات محلی ولایت هرات وجود داشته اما اکنون تلاش نموده تا فرهنگ اطلاع رسانی را جاگزین آن نماید. آقای قتالی، تعهد سپرد ترویج و تقویت فرهنگ اطلاع رسانی را در اولویت کاری خویش قرار داده و از قانون و اهداف کمیسیون دسترسی به اطلاعات به منظور تأمین حق دسترسی به اطلاعات حمایت نموده و با کمیسیون در این راستا همکار باشد.

Latest news

Mon, Sep 14 2020 8:28 AM
Background image

دیدار هیأت رهبری کمیسیون دسترسی به اطلاعات با والی ولایت هرات

محترمه نجیبه مرام معاون و محترمه زهرا موسوی عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات با محترم سید عبدالوحید زاهد قتالی والی ولایت هرات، در مورد همکاری های مشترک در زمینه تأمین حق دسترسی به اطلاعات. . .

Thu, Jul 02 2020 10:44 AM
Background image

Remarks of AIC Chairperson on inaugurations of Access to Information (ATI) online system

Government Media & Information Center (GMIC), Kabul Afghanistan

2nd July 2020

Welcome to the inauguration ceremony of the Access to Information (ATI) online system.

I am glad that. . .

Sun, May 03 2020 9:50 PM
Background image

World Press Day

Freedom of the press is one of the most important achievements in democratic systems, which is in fact the result of the struggle, sacrifice, and efforts of thousands of people. . .

BACK TO NEWS