اعلان بست آمریت آگاهی عامه

Anonymous (not verified)
پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۴ - ۸:۵۷
کاریابی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

عنوان بست آمر آګاهی عامه
ریاست مربوطه ریاست دارالانشاء
 بست ۳
تعداد بست 1

کمیسیون دسترسی به اطلاعات  یک بست رتبه (۳) دفتر مرکزی خویش را  تحت عنوان آمر آګاهی عامه از طریق رقابت به اعلان سپرده است .

واجدین شرایط و متقاضیان میتوانندفورم درخواستی واسناد را به ایمیل ادرس hr.aic1398@gmail.com ارسال نمایند و یا به آمریت منابع بشری کمیسیون دسترسی به اطلاعات واقع سرک ششم قلعه فتح الله خانه شماره چهارم تسلیم نمایند. در صورت ضرورت میتوانند در روز های رسمی از ساعت 9 صبح الی 3 عصر به شماره تلفون ۰۷۴۵۸۵۰۰۲۴ تماس حاصل نموده و حل مطلب نمایند.

اسناد

چک لست
رهنمود
لایحه وظایف
فورم درخواستی