اعلان کرایه گیری (5) عراده وسایط مختلف النوع

najib_admin
aic

تاریخ نشر

تاریخ ختم

کرایه گیری (5) عراده وسایط مختلف النوع مورد ضرورت کمیسیون دسترسی به اطلاعات   AIC/1400/NCS-2/NCB

مدیریت عمومی تدارکات کمیسیون ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی کرایه گیری (5) عراده وسایط(سه عراده پیکنیک،یک عراده فرونر و یک عراده هایلکس) مورد ضرورت این کمیسیون اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را از مدیریت عمومی تدارکات دریافت نموده و همچنان سافت  آن را از ویب سایت www.npa.gov.af و www.aic.gov.af  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات  طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 02-10 -1399 به کمیسیون دسترسی به اطلاعات واقع سرک ششم قلعه فتح الله خان ،مدیریت عمومی تدارکات ، منزل اول  ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر بصورت گرنتی بانکی مبلغ 49500 چهل نو هزار و پنج صد افغانی بوده و جلسه آفرگشایی مورخ  02 -10 -1399  ساعت 10:00 قبل از ظهر در مدیریت عمومی تدارکات تدویر می گردد.

سافت شرطنامه

داوطلبی های دیګر

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۵:۲۴
Background image

اعلان کرایه گیری (5) عراده وسایط مختلف النوع

کرایه گیری (5) عراده وسایط مختلف النوع مورد ضرورت کمیسیون دسترسی به اطلاعات   AIC/1400/NCS-2/NCB

مدیریت عمومی تدارکات کمیسیون ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۲ - ۱۰:۶
Background image

اعلان تهیه و خریداری دو نوع تیل، روغنیات و فلتر باب

تهیه و خریداری دو نوع تیل ، روغنیات و فلتر باب   AIC/1400/G-1/NCB

مدیریت عمومی تدارکات کمیسیون دسترسی به اطلاعات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی خریداری م . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۲ - ۱۰:۱۹
Background image

اعلان خریداری 72 قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت کمیسیون

خریداری 72 قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت کمیسیون   AIC/G-4NCB/1399

مدیریت عمومی تدارکات کمیسیون دسترسی به اطلاعات ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی خریداری 72 . . .

Back to tenders