جلسه مشورتی و نظر خواهی بین کمیسیون های مبارزه با فساد اداری و دسترسی به اطلاعات

Anonymous (not verified)
شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۶ - ۱۳:۲۹
aic

این جلسه با حضور محترم عین الدین بهادری رییس، مشاورین و آمرین کمیسیون دسترسی به اطلاعات و سید محمد هاشمی عضو کمسیون مبارزه با فساد ادرای و هیئت همراه شان در دفتر کمیسیون دسترسی به اطلاعات به منظور اخذ نظریات و پیشنهادات کمیسیون دسترسی به اطلاعات، در تدوین استراتیژی ۴ ساله مبارزه با فساد اداری برگزار گردید.

ابتدا محترم عین الدین بهادری، روی اهمیت مبارزه با فساد اداری صحبت کرده و ستراتیژی را هستۀ اصلی فعالیت ها عنوان نمود، وی، تاکید ورزید که مبارزه با فساد اداری زمان نتیجه بخش است، که زمینه مشارکت مردم عملاً در آن فراهم شود.

رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات گفت: "فساد اداری در افغانستان به یک فرهنگ تبدیل شده و نیاز آن احساس می‌شود تا در کنار اقدامات قانونی، مبارزه فرهنگی نیز در زمینه صورت گیرد". آقای بهادری، توجیه فساد را از سوی برخی افراد جامعه فساد فرهنگی عنوان کرد.

در ادامه محترم سید محمد هاشمی، نظریات ادارات و کارشناسان را در تدوین استراتیژی ۴ ساله مبارزه با فساد اداری، مهم بیان کرده و افزود که نظریات و پیشنهادات ادارات و نهاد های ذیدخل در تدوین این استراتیژی در نظر گرفته خواهد شد.

در اخیر این جلسه مشاورین و آمرین کمیسیون دسترسی به اطلاعات نظریات، مشوره ها و پیشنهادات مشخص شان در قسمت شناسایی آسیب پذیری های فساد و مبارزه با آن را بیان نمودند.

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۱۱:۱۵
Background image

تدویر برنامه آگاهی دهی از حق و قانون دسترسی به اطلاعات در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

این برنامه با حضوری آمرین و کارمندان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، محترم محمد حسن پویا مشاور حقوقی و محترم جعفر ایشانی کارشناس آگاهی عامه کمیسیون دسترسی به اطلاعات به منظوری. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹ - ۱۴:۴۹
Background image

کنفرانس اهمیت حق دسترسی به اطلاعات و نقش نهادهای تحصیلی در آموزش آن

کنفرانس اهمیت حق دسترسی به اطلاعات و نقش نهادهای تحصیلی در آموزش آن، از سوی پوهنتون با ختر با همکاری کمیسیون دسترسی به اطلاعات به منظور ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات، تدویر یافت. . .

شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۶ - ۱۳:۲۹
Background image

جلسه مشورتی و نظر خواهی بین کمیسیون های مبارزه با فساد اداری و دسترسی به اطلاعات

این جلسه با حضور محترم عین الدین بهادری رییس، مشاورین و آمرین کمیسیون دسترسی به اطلاعات و سید محمد هاشمی عضو کمسیون مبارزه با فساد ادرای و هیئت همراه شان در دفتر کمیسیون دسترسی به. . .

برگشت به اخبار