روز جهانی آزادی مطبوعات مبارک!

Anonymous (not verified)
دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۳ - ۱۲:۵۶
aic

سوم ماه می (۱۳ ثور ۱۴۰۰) مصادف است با روز جهانی آزادی مطبوعات.

هیأت رهبری کمیسیون دسترسی به اطلاعات روز جهانی آزادی مطبوعات را به تمام خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه‌ها تبریک و تهنیت عرض می‌دارد. فعالیت آزادانۀ مطبوعات و رسانه‌ها یکی از اصول نظام‌ جمهوری اسلامی بوده و می‌توان گفت که؛ بدون فعالیت آزادانۀ مطبوعات و رسانه‌ها یک جامعۀ مردم‌سالار و مردم‌محور شکل نخواهد گرفت. آزادی مطبوعات و رسانه‌ها بر این امر تأکید می‌کند که تمام مردم حق ابراز نظر، گفتن و نوشتن در رسانه‌ها را دارا اند.

دسترسی به اطلاعات مقدمۀ آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها و مطبوعات است و در صورت عدم دسترسی شهروندان و رسانه ها به اطلاعات، آزادی مطبوعات به درستی در جامعه و نظام تجلی پیدا نمیکند. دسترسی به اطلاعات و آزادی مطبوعات دو روی یک سکۀ آزادی بیان اند. رسانه‌ها به عنوان پل ارتباطی میان مردم و دولت امروز نقش عمده و حیاتی را بازی می‌کنند و رسانه ها بدون فعالیت آزادانه، در ایفای مسوولیت خویش ناکام خواهد ماند. کمیسیون دسترسی به اطلاعات، تأمین حق دسترسی به اطلاعات و دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات موجود در ادارات دولتی را محقق آزادی مطبوعات دانسته و همکاری خویش را با رسانه‌ها اعلام میدارد.

روز جهانی آزادی مطبوعات مبارک باد!