کنفرانس اهمیت حق دسترسی به اطلاعات و نقش نهادهای تحصیلی در آموزش آن

Anonymous (not verified)
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹ - ۱۴:۴۹
aic

کنفرانس اهمیت حق دسترسی به اطلاعات و نقش نهادهای تحصیلی در آموزش آن، از سوی پوهنتون با ختر با همکاری کمیسیون دسترسی به اطلاعات به منظور ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات، تدویر یافت.

این کنفرانس با اشتراک محترمه نجیبه مرام معاون و محترم ولی الله مصباح مشاور تخنیکی و سرپرست آمریت آگاهی عامه کمیسیون دسترسی به اطلاعات و محترم خوانی همت رییس پوهنځی ژورنالیزم، محترم حنیف فرزان استاد پوهنتون باختر و محصلین این پوهنتون تدویر یافت.

محترمه نجیبه مرام، روی اهمیت حق دسترسی به اطلاعات و دستاوردهای کمیسیون و مکلفیت ادارات در تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات صحبت نمود. وی با اشاره بر اهمیت حق دسترسی به اطلاعات گفت: " بربنیاد قانون اساسی افغانستان، دسترسی به اطلاعات از حقوق اساسی و شهروندی مردم افغانستان میباشد؛ که در امر مبارزه بافساد و حکومت داری خوب بسیار مؤثر است".

خانم مرام، ضمن صحبت روی اهداف قانون دسترسی به اطلاعات، روی طبقه بندی اطلاعات به منظور تفکیک اطلاعات محرم و غیر محرم از جانب ادارات تأکید نمود.

معاون کمیسیون، یادآور گردید که شهروندان می توانند به صورت همه جانبه از ادارات تقاضای اطلاعات نماید و هیچگونه محدودیتی برای آنان وجود ندارد و ادارات مکلف اند، با تفکیک اطلاعات محرم از غیر محرم، آن‌را در اختیار شهروندان قرار دهند.

محترم خوانی همت، با قدرد دانی از فعالیت های کمیسیون، گفت: "مردم مالک اصلی اطلاعات و ادارات امانت دار اطلاعات اند". از این‌رو مردم حق دارند به اطلاعات دسترسی کامل داشته باشند. وی با اشاره بر آزادی بیان گفت؛ دسترسی به اطلاعات از اصول اساسی آزادی بیان بوده و بدون آن تأمین آزادی بیان ناممکن به نظر می رسد.

سپس محترم حنیف فرزان، روی نقش نهادهای تحصیلی در آموزش حق دسترسی به اطلاعات، صحبت نموده گفت: "از آنجاییکه حق دسترسی به اطلاعات از اساسی ترین حقوق شهروندان بشمار می آید، فهم درست از حق و قانون دسترسی به اطلاعات، برای مسؤولین دولتی و شهروندان یک امر بنیادی جهت مبارزه بافساد و حکومت داری خوب می باشد". آقای فرزان، آموزش قانون و حق دسترسی به اطلاعات را در پوهنتون ها از نیاز اساسی جامعه کنونی عنوان نمود.

در اخیر محترم ولی الله مصباح، با ارایۀ پریزینتیشن، اهداف قانون، اهمیت حق دسترسی به اطلاعات، نشر سالانه اطلاعات، وظایف وصلاحیت های کمیسیون، طرز دسترسی به اطلاعات، حمایت اشخاص، میعاد ارایه اطلاعات، روش ارایه اطلاعات، مراجع مسؤولین اطلاع رسانی، وظایف مسؤولین اطلاع رسانی در ادارات، ممنوعیت دسترسی به اطلاعات، شکایت و طرز رسیدگی به آن نزد ادارات و کمیسیون، تخلفات و مؤیدات تأدیبی، مصئونیت اشخاص و سیستم آنلاین دسترسی به اطلاعات معلومات مفصلی را ارایه نموده و به سوالات اشتراک کنندگان نیز پاسخ ارایۀ نمود.

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۱۱:۱۵
Background image

تدویر برنامه آگاهی دهی از حق و قانون دسترسی به اطلاعات در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

این برنامه با حضوری آمرین و کارمندان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، محترم محمد حسن پویا مشاور حقوقی و محترم جعفر ایشانی کارشناس آگاهی عامه کمیسیون دسترسی به اطلاعات به منظوری. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹ - ۱۴:۴۹
Background image

کنفرانس اهمیت حق دسترسی به اطلاعات و نقش نهادهای تحصیلی در آموزش آن

کنفرانس اهمیت حق دسترسی به اطلاعات و نقش نهادهای تحصیلی در آموزش آن، از سوی پوهنتون با ختر با همکاری کمیسیون دسترسی به اطلاعات به منظور ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات، تدویر یافت. . .

شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۶ - ۱۳:۲۹
Background image

جلسه مشورتی و نظر خواهی بین کمیسیون های مبارزه با فساد اداری و دسترسی به اطلاعات

این جلسه با حضور محترم عین الدین بهادری رییس، مشاورین و آمرین کمیسیون دسترسی به اطلاعات و سید محمد هاشمی عضو کمسیون مبارزه با فساد ادرای و هیئت همراه شان در دفتر کمیسیون دسترسی به. . .

برگشت به اخبار