اطلاعیهنمایش همه

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۱ - ۱۳:۴۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، کمیسیون دسترسی به اطلاعات در نظر دارد، قرارداد تدارک 72 قلم قرطاسیه باب مربوط کمیسیون دسترسی به اطلاعات برای سال 1399 را با شرکت خدمات لوژستیکی ستاره مطمین جواز شماره 46877 آدرس شرکت: خوشحال خان ناحیه پنج  –کابل –افغانستان  به  قیمت 920.201 نو صد و بیست هزار و دو صد و یک افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که . . .

بسته شده نمایش همه

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۱ - ۱۳:۴۲

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، کمیسیون دسترسی به اطلاعات در نظر دارد، قرارداد تدارک 72 قلم قرطاسیه باب مربوط کمیسیون دسترسی به . . .