بست های خالیهمه بست های موجود

پنجشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۰ - ۱۲:۵۷
Background image

اعلان بست 7 دریور

کمیسیون دسترسی به اطلاعات  (1) بست دفتر مرکزی خویش را  از طریق رقابت ازاد از تاریخ 1399/9/20 الی 1399/9/27 مجدداً به اعلان سپرده است .

واجدین شرایط و متقاضیان میتوانندفورم درخواستی واسناد را به ایمیل ادرس hr.aic1398@gmail.com ارسال نمایند و یا به آمریت منابع بشری کمیسیون دسترسی به اطلاعات واقع سرک ششم قلعه فتح الله خانه شماره چهارم تسلیم نمایند. در صورت ضرورت میتوانند به شماره تلفون 0789605973 . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۷ - ۱۴:۲۵
Background image

اعلان بست های رقابتی کمیسون دسترسی به اطلاعات

کمیسیون دسترسی به اطلاعات یک بست 7 خانه سامان و یک بست 7 دریور  را  از طریق رقابت ازاد از تاریخ  1399/8/27 الی 1399/9/8 به اعلان سپرده است .
واجدین شرایط و متقاضیان میتوانندفورم . . .

بسته شده همه بست های بسته شده

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۷ - ۱۴:۲۵

اعلان بست های رقابتی کمیسون دسترسی به اطلاعات

کمیسیون دسترسی به اطلاعات یک بست 7 خانه سامان و یک بست 7 دریور  را  از طریق رقابت ازاد از تاریخ  1399/8/27 الی 1399/9/8 به اعلان سپرده است .
واجدین شرایط و متقاضیان میتوانندفورم . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۰ - ۱۵:۲۱

ارتقای ظرفیت/ پلان و پالیسی

کمیسیون دسترسی به اطلاعات، دو مشاور را به همکاری مالی پروژه امانت اداره انکشاف بین­المللی ایالات متحده امریکا، استخدام می نماید: 1-    مشاور پلان و پالیسی 2-    مشاور ارتقای ظرفیت

دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۵ - ۱۰:۳

کارشناس ولایتی پکتیا

عنوان بست کارشناس ولایتی پکتیا
ریاست مربوطه ریاست دارالانشاء
 بست 4
تعداد بست 1
دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۵ - ۱۰:۲

کارشناس ولایتی ننگرهار

عنوان بست کارشناس ولایتی ننگرهار
ریاست مربوطه ریاست دارالانشاء
 بست 4
تعداد بست 1
دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۵ - ۱۰:۱

کارشناس ولایتی کندهار

عنوان بست کارشناس ولایتی کندهار
ریاست مربوطه ریاست دارالانشاء
 بست 4
تعداد بست 1
دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۵ - ۱۰:۰

کارشناس ولایتی کندز

 

عنوان بست کارشناس ولایتی کندز
ریاست مربوطه ریاست دارالانشاء
 بست 4
تعداد بست 1

بازنمایش همه

پنجشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۰ - ۱۲:۵۷
Background image

اعلان بست 7 دریور

کمیسیون دسترسی به اطلاعات  (1) بست دفتر مرکزی خویش را  از طریق رقابت ازاد از تاریخ 1399/9/20 الی 1399/9/27 مجدداً به اعلان سپرده است .

واجدین شرایط و متقاضیان میتوانندفورم درخواستی . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ - ۱۵:۳۲
Background image

مدیریت عمومی تنظیم ترانسپورت

کمیسیون دسترسی به اطلاعات (1) بست دفتر مرکزی خویش را  از طریق رقابت ازاد اعلان سپرده است . واجدین شرایط و متقاضیان میتوانندفورم درخواستی واسناد را به ایمیل ادرس hr.aic1398@gmail.com . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۱۱:۲۶
Background image

اعلان بست های سکرتریت

کمیسیون دسترسی به اطلاعات  (4) بست سکرتریت را طور بالمقطع از طریق رقابت ازاد  اعلان سپرده است. واجدین شرایط و متقاضیان میتوانند سی وی(CV) واسناد را به ایمیل ادرس hr.aic1398@gmail.com