طرزالعمل ها و رهنمودها

 طرزالعمل ها و رهنمودها کمیسیون دسترسی به اطلاعات
د داخلي عونډو د تنظیم طرزالعمل دانلود
د اطلاع رسونې د مسؤولینو د راپور ورکړې کړنلاره دانلود
د اطلاعاتو ته لاسرسی کمیسون د مالی او اداری چارو لومړنی طرحه دانلود