اعلان (8) بست کارمند بالمقطع

najib_admin
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۲ - ۱۴:۴۶
jobs

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Sorry...This form is closed to new submissions.

کمیسیون دسترسی به اطلاعات (8) بست کارمند بالمقطع را برای دفتر مرکزی خویش از طریق رقابت ازاد ازتاریخ 22 حمل 1400 الی 30 حمل 1400به اعلان سپرده است. واجدین شرایط و متقاضیان میتوانند (CV) خلص سوانح و سایراسنادشان را به ایمیل ادرس hr.aic1398@gmail.comارسال نمایند و یا به آمریت منابع بشری کمیسیون دسترسی به اطلاعات واقع سرک ششم قلعه فتح الله خانه شماره چهارم تسلیم نمایند. در صورت ضرورت میتوانند در روز های رسمی از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر به شماره تلفون 0749345760 تماس حاصل نموده و حل مطلب نمایند.

# عنوان بست لوایح وظایف
1 کارشناس انکشاف اداره وتشکیل لایحه وظایف
2 کارشناس تحقیق و نظارت لایحه وظایف
3 کارشناس تحلیل ارقام لایحه وظایف
4 کارشناس تحلیل و تصنیف وظایف لایحه وظایف
5 مسئول پیگیری مصوبات و هدایات لایحه وظایف
6 مسئول هماهنگی ریاست دارالانشاء لایحه وظایف
7  ویدیو ادیتور و گرافیک دیزاینر لایحه وظایف
8  مدیر ثبت اجناس لایحه وظایف

رهنمود بست ها