تدویر برنامه آگاهی دهی برای ریاست های سکتوری، ولسوالان و نهاد های همکار ولایت کابل

Anonymous (not verified)
چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۳ - ۱۴:۴۹
aic

کمیسیون دسترسی به اطلاعات در هماهنگی با دفتر مطبوعاتی ولایت کابل برنامه آگاهی دهی را با حضورداشت محترم عین الدین بهادری رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات و محترمه سلیمه نیکبین معاون امور اجتماعی ولایت کابل، برای ولسوالان، ریاست های سکتوری و نهاد های همکار ولایت کابل برگزار نمود.

در این برنامه محترم عین الدین بهادری رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات روی اهمیت دسترسی به اطلاعات در دولت‌داری خوب و نقش نظارتی مردم در تطبیق و حاکمیت قانون، مبارزه با فساد صحبت نمود. رییس کمیسیون، با تأکید بر تأمین حق دسترسی به اطلاعات گفت: " رفتار سازنده و پاسخگویی در برابر مردم از سوی مسؤولین دولتی، بیانگر واقعیت های رفتاری و چهره اصلی حکومت می باشد". بناءً از طریق دسترسی به اطلاعات می توان مشارکت مردم را در حکومت داری خوب تضمین نمود و باعث تقویت رابطۀ سازندۀ مردم با دولت گردید.

aic

آقای بهادری، دسترسی به اطلاعات را در سطح ولسوالی‌ها از حقوق اساسی مردم بیان کرد و نقش نظارتی مردم را در امر مبارزه بافساد و همکاری با دولت با اهمیت خواند. وی از ولسوالان و مسؤولین خواست تا درخواست های مردم را جدی گرفته و اطلاعات دقیق و جامع در اختیار مردم قرار دهند تا آنان در هاله ای از ابهام قرار نگیرند.

در ادامه محترم ولی الله مصباح مشاور تخنیکی و سرپرست آمریت آگاهی عامه کمیسیون، با ارایۀ پریزینتیشن در مورد قانون دسترسی به اطلاعات؛ اهمیت و مبنای حق دسترسی به اطلاعات، اهداف قانون دسترسی به اطلاعات، مبنای قانون دسترسی به اطلاعات، وظایف و صلاحیت های کمیسیون، مکلفیت ادارات در نشر سالانه اطلاعات و ایجاد مرجع اطلاع رسانی، وظایف مرجع اطلاع رسانی، مصئونیت اشخاص در صورت افشای اطلاعات با حسن نیت در موارد فساد و سیستم آنلاین دسترسی به اطلاعات، برای اشتراک کنندگان توضیح مفصل ارایه نمود.

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۹:۲۳
Background image

تشریح سیستم آنلاین دسترسی به اطلاعات در مجلس هماهنگی شبکه زنان افغان

کمیسیون دسترسی به اطلاعات به منظور شناسایی سیستم آنلاین دسترسی به اطلاعات سلسله برنامه های اختصاصی را روی دست گرفته تا سطح آگاهی از این سیستم بلند رفته و درنهایت تعداد زیاد از افراد. . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۳ - ۱۴:۴۹
Background image

تدویر برنامه آگاهی دهی برای ریاست های سکتوری، ولسوالان و نهاد های همکار ولایت کابل

کمیسیون دسترسی به اطلاعات در هماهنگی با دفتر مطبوعاتی ولایت کابل برنامه آگاهی دهی را با حضورداشت محترم عین الدین بهادری رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات و محترمه سلیمه نیکبین معاون امور. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۵ - ۹:۴۳
Background image

نشست مشورتی با نهاد های مدنی به منظور توسعه و اصلاح سیستم آنلاین دسترسی به اطلاعات

آمریت رسیدگی به شکایات و آگاهی عامه کمیسیون دسترسی به اطلاعات به سلسله نشست های مشورتی خویش، با حضور داشت محترمه زهرا موسوی کمیشنر کمیسیون دسترسی به اطلاعات، امروز با نهاد های مدنی، در. . .

برگشت به اخبار