طرزالعملونه او لارښودونو

 د اطلاعاتو ته لاسرسی کمیسون طرزالعملونه او لارښودونو
د داخلي عونډو د تنظیم طرزالعمل دانلود
د اطلاع رسونې د مسؤولینو د راپور ورکړې کړنلاره دانلود
د اطلاعاتو ته لاسرسی کمیسون د مالی او اداری چارو لومړنی طرحه دانلود