دندو لایحه

 

د دندو لایحه 
کمېسیون د دارلانشا ریاست د دندو لایحه دانلود
د کمېسیون د مرستیال د دندو  لایحه دانلود
د کمېسیون د غړو د دندو لایحه دانلود
د کمېسیون د رییس د دندو لایحه دانلود