مالِي وضعیت

 

د کمیسیون د مالی وضیعت په هکله
د کمېسیون د ۱۳۹۹مالي کال، مالي او بودجوي اسناد دانلود
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمېسیون د ۱۳۹۹مالي کال، مالي حالت راپور  دانلود
د کمېسیون د رییس، غړو او کارکوونکو میاشتنی معاش دانلود
د کمیسیون د مالی وضیعت په هکله دانلود