داوطلبیهمه دواطلبی ها

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۵:۲۴
Background image

اعلان کرایه گیری (5) عراده وسایط مختلف النوع

کرایه گیری (5) عراده وسایط مختلف النوع مورد ضرورت کمیسیون دسترسی به اطلاعات   AIC/1400/NCS-2/NCB

مدیریت عمومی تدارکات کمیسیون ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی کرایه گیری (5) عراده وسایط(سه عراده پیکنیک،یک عراده فرونر و یک عراده هایلکس) مورد ضرورت این کمیسیون اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را از مدیریت عمومی تدارکات دریافت نموده و همچنان سافت  آن را از ویب سایت www . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۲ - ۱۰:۶
Background image

اعلان تهیه و خریداری دو نوع تیل، روغنیات و فلتر باب

تهیه و خریداری دو نوع تیل ، روغنیات و فلتر باب   AIC/1400/G-1/NCB

مدیریت عمومی تدارکات کمیسیون دسترسی به اطلاعات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی خریداری م . . .

اخیرنمایش همه

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۲ - ۱۰:۱۹
Background image

اعلان خریداری 72 قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت کمیسیون

خریداری 72 قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت کمیسیون   AIC/G-4NCB/1399

مدیریت عمومی تدارکات کمیسیون دسترسی به اطلاعات ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی خریداری 72 . . .

بسته شده داوطلبی بسته شده

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۵:۲۴

اعلان کرایه گیری (5) عراده وسایط مختلف النوع

کرایه گیری (5) عراده وسایط مختلف النوع مورد ضرورت کمیسیون دسترسی به اطلاعات   AIC/1400/NCS-2/NCB

مدیریت عمومی تدارکات کمیسیون ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۲ - ۱۰:۶

اعلان تهیه و خریداری دو نوع تیل، روغنیات و فلتر باب

تهیه و خریداری دو نوع تیل ، روغنیات و فلتر باب   AIC/1400/G-1/NCB

مدیریت عمومی تدارکات کمیسیون دسترسی به اطلاعات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی خریداری م . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ - ۱۱:۲۹

خریداری به مقدار 26912 لیتر تیل دیزل و 8160 لیتر تیل پطرول ( AIC/G-3NCB/1399)

مدیریت عمومی تدارکات، کمیسیون دسترسی به اطلاعات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی خریداری 26912 لیتر تیل دیزل و مقدار 8160 لیتر تیل پطرول کمیسیون دسترسی به . . .